carolynn

35 tekstów – auto­rem jest ca­rolynn.

* * *

Widzac Ciebie,
Ros­na skrzydła.
W moim ciele,
Nad piersiami.
Pod­niesc jed­nak mnie nie moga,
Widzac ma­se ma,
Piecdziesieciodwukilowa...

*pol­skie zna­ki zos­ta­na dodane 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 stycznia 2012, 11:28

Mówisz, co myślisz.
A myślisz, co mówisz? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 lipca 2011, 13:07

Ludzie się nie zmieniają. Oni się przystosowują. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 maja 2011, 18:43

Cze­mu boimy się włas­nej śmier­ci?
Prze­cież to nie my będziemy przez nią naj­bar­dziej cierpieć... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 kwietnia 2011, 16:23

Mam do Ciebie prośbę.
Stań się sen­sem mo­jego życia! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 lutego 2011, 23:13

Ory­ginał sprzed pa­ru lat za­mienił się w dzi­siej­szy szab­lon. I każdy żyje w prze­kona­niu, że jest in­ny. Jed­nak gdzie tu sens, jeśli nietu­zin­ko­wym zwie się każdy? Osob­li­wość cha­rak­te­ru, to do­piero zaczątek nieszablonowości. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 listopada 2010, 22:03

Do tańca nie pot­rze­ba słów.
Wys­tar­czą właści­wie ruchy, ges­ty, mi­mika, spoj­rze­nia.
I po­woli wkraczasz w trans... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 listopada 2010, 21:27

Ser­ce to bomba.
Z jed­nym wy­jat­kiem - bom­ba, ty­kajac, od­licza czas do smier­ci.
Ser­ce - wyz­nacza dlu­gosc zy­cia.
Ty­kanie bom­by na­pawa nas przerazeniem.
Bi­cie ser­ca - uspokaja...

*tym­cza­sowy brak pol­skich znakow* 

myśl
zebrała 19 fiszek • 17 października 2010, 20:13

Nas­tały cza­sy, gdy za wspom­nienia trze­ba płacić. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 1 października 2010, 19:51

Niektórzy ludzie kłamią mówiąc, że chcieli­by usłyszeć, jak jest nap­rawdę. W głębi duszy nig­dy nie są przy­goto­wani na naj­gor­sze, co może na­dejść. Dla­tego też praw­da bo­li. Bo gdy­byśmy by­li prze­kona­ni, że jest, jak myśli­my, zbędne byłyby py­tania o praw­dziwą is­totę rzeczy... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 września 2010, 17:44

carolynn

kontrowersyjna. właściwie dla każdego. prosiłabym przy zostawianiu minusów, aby była do tego opinia, ponieważ często zastanawiam się, skąd się one biorą, a wyjaśnienia typu `bo mi się nie spodobała` jakoś nie są w pełni wystarczające.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

carolynn

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność